Kürtaj İstanbul

Kürtaj İstanbul

Kürtaj İstanbul

Kürtaj gebeliğin özel yöntemlerle sonlandırılması (kürtaj istanbul) işlemidir.  Kürtaj İstanbul da yasal olarak çocuk aldırma işlemi 10. gebelik haftasına kadar yapılır.

Kadının arzusuyla 10. gebelik haftasına kadar yasal olarak uygulanabilir. Evli kadınlarda yasal tahliye uygulamasında eşler de müdahaleye rıza vermelidirler. Evli olmayan ve 18 yaşın üzerinde olan kadınlar kendi isteklerine göre hareket ederler. “Yasal Tahliye” adından da anlaşılacağı gibi ülkemizde reşit kadınlarımıza tanınmış tümüyle yasal ve çağdaş bir haktır.

Kürtaj yalnızca ve ancak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanınca uygulanır. Yapılan işlem gizli kalır.

Ülkemizde resmi olarak düşük ilacı diye bir ilaç yoktur ve kullanılmamaktadır.

Gebelik testiniz ister pozitif ister negatif olsun, asla “söktürücü iğne” gibi yanlış yöntemlere kendi kendinize başvurmayınız. Bu ilaçlar gebelik durumlarında kesinlikle işe yaramadığı gibi daha sonra yapılacak müdahalenin de risklerini artırabilir.

“İlk gebeliğe kürtaj yapılırsa  bir daha hamile kalınmaz.” BU KESİNLİKLE HURAFEDİR.

Dikkatli ve vakumla uygulanan bir kürtajın kadının genital sistemine zarar vermesi beklenen bir durum değildir. Gebeliğin devamı tıbben sakıncalı ise (annede gebeliğin riskli olduğu hastalıkların bulunması, bebeğin ileri derecede sakat olduğunun ya da öldüğünün belirlenmesi) bu durumlarda birden fazla sayıda uzmanın oluşturduğu kurul kararı ile 10.haftadan büyük olan gebeliklerede tahliye kararı verilebilir. Dünyanın çoğu ülkesinde ( gelişmiş olan ülkeler dahil ) ve bizim ülkemizde tahliye aşağıda anlatılan vakum tekniği ile uygulanır.

Kürtaj işlemi nasıl yapılır?

Yasal tahliyeler hem lokal anestezi, hem de genel anestezi altında uygulanabilir. Genel anestezi her ne kadar maliyeti artırsa da, işlemin tümüyle ağrısız seyretmesi ve hiçbir şey hatırlanmaması açısından çağdaş ve etkili bir yöntemdir.

Kürtaj tekniği

Gebelik haftası ultrasonla belirlendikten sonra dikkatli bir jinekolojik muayene yapılır. Vajina ve rahim ağzı bakterilerden arındırılmak amacıyla dezenfekte edildikten sonra, rahim ağzını sabitlemek için plastik bir alet vajinadan yerleştirilir ve local anestetik madde uygun olarak rahim ağzına enjekte edilir, veya genel anestezi için anestezi uzmanı tarafından gerekli işlemler başlatılır.

Sonraki adımda çok ince plastik kanüller rahim içine itilir. Bazen rahim ağzı sert olabilir ya da gebelik 6. haftanın üzerinde olması nedeniyle daha geniş çaplı plastik kanüller kullanılması gerekebilir. Bu durumda rahim ağzını genişletmek için özel “buji” adı verilen aletler kullanılır. Kanül yerleştirildikten sonra kanüle bir enjektör iliştirilir. Enjektörde oluşan vakum yardımıyla rahmin içi vakumla boşaltılır.

10. haftaya yakın olan gebeliklerde bazen rahim içine metal aletler sokularak rahmin tümüyle boşaltıldığından emin olmak gerekebilir, ancak bu çok ender bir durumdur.

Rahimin içi tümüyle boşaltıldıktan sonra kanül çıkarılır, diğer tüm aletler çıkarılır ve hastanın 10 dakika istirahati sağlanır.Bu arada bulantı ve kusma sık karşılaşılan bir durumdur.

Tüm bu işlemler 6. gebelik haftasına kadar olan gebeliklerde 5 dakika, 6 ila 10 arası olan gebeliklerde 5-15 dakika sürer.BU süre Kadın Doğum Uzmanının çalışma süresidir.Genel anestezi uygulandığında hastanın uyuması, işlemin yapılması ve hastanın kendine gelmesine 20-40 dakika eklenmelidir.

Kürtajın riskleri nelerdir?

Yasal sınırlar içinde (10.gebelik haftasına kadar uygulanan kürtaj istanbul) oluşması muhtemel riskler büyük oranda işlemi uygulayan Kadın doğum uzmanının tecrübesine bağlıdır.

  • Lokal anestezi ile yapılan uygulamalarda işlem esnasında en sık rastlanan sorunlar lokal anestezik maddeye aşırı duyarlılık ve vazovagal senkoptur (uterusun sabitlenmesi amacıyla takılan alet nedeniyle bayılma oluşması). Bu, geçici ve selim bir durumdur. Yaklaşık %1 oranında görülür.
  • İşlemden hemen sonra en sık görülen sorun bulantı ve kusmadır. Bazen bayılma hissi oluşabilir. Bu durumda yaklaşık %1 oranında gözlenir ve hayati tehlike yaratmayan geçici bir durumdur.
  • Bazen rahim ağzı kanülün geçmesine izin vermeyecek şekilde sert olabilir ve işlem yarıda bırakılabilir (görülme oranı:yaklaşık 700’de 1).
  • Gebelik çok erken ise (< 5.5 hafta) tahliye başarısız olabilir. Tahliye bir hafta sonraya ertelenebilir. Tecrübeli bir Kadın-Doğum uzmanı erken bir gebeliği tahliye etme girişiminde bulunmak yerine belli bir süre bekledikten sonra tahliye etmeyi önerir.
  • Özellikle gebelik büyükse veye gebelikle beraber miyom, enfeksiyon vs. gibi durumlar varsa işlem esnasında aşırı kanama olabilir. Yasal sınırlar içinde yapılan tahliyelerde oluşan kanama hayati tehlike yaratmaz.
  • Çok ender durumlarda ve çoğunlukla yasal sınırı aşan (10.gebelik haftası sonrası) tahliyelerde işlem esnasında rahim delinebilir.
  • Özellikle erken haftalarda yapılan tahliyelerden sonra görülen bir sorun da rahim içinde kan birikmesidir. (görülme oranı 500’de 1). Hayati tehlike yaratmayan bir durumdur ve rahmin içindeki kan boşaltılarak tedavi sağlanır.
  • Enfeksiyon oluşacaksa bu kendini genellikle işlemden 6-7 gün sonra ortaya çıkan ağrı, akıntı, aşırı kanama ile belli eder. Kürtaj sonrası verilen antibiyotikleri düzenli olarak kullanmanız ve doktorunuzun işlem sonrası uymanızı istediği önerilerini yerine getirmeniz bu sorunu tamamen ortadan kaldıracaktır.
  • İçeride “parça kalması “ durumunda genellikle ilk iki haftada adet esnasındaki kanamadan çok daha fazla kanama görülür ve bu kanama pıhtılı ve koyu renklidir. Kanamanın ağrılı olması kural değildir. Bazen parça düşmesi gözlenebilir.
  • Geç dönemde görülen en önemli, ancak ender bir sorun işlem esnasında rahim iç tabakasının aşırı hasar görmesi sonucunda oluşan yapışıklıklardır (Asherman sendromu ). Kendini kürtajda 5-6 hafta geçmesine rağmen adet kanamasının olmaması ve ilaç tedavisiyle de kanama oluşturulamaması şeklinde gösterir. Usulüne uygun yasal tahliyelerde ve özelliklede vakumla uygulanan işlemlerde çok nadirdir.

Kürtajdan sonra nelere dikkat etmeliyim? (Kürtaj İstanbul)

Vakumla yapılan tahliyeden sonra genellikle birkaç gün çok az ( adetin son günleri kadar) kanamanız olur.

Tahliye işleminden sonra ilk adetinizi, ya işlemden sonraki ilk hafta içinde görürsünüz yada işlemden sonra birkaç gün az kanayıp, sonra ki ayda (işlemden 30-40 gün sonra) görürsünüz.

Bu adet her zamanki ritminizden farklı olabilir.Miktar olarak biraz daha fazla olup, küçük pıhtılar içerebilir ve hafif ağrılı olabilir.Adetin süreside, her zamanki süreden biraz uzun olabilir.

Kürtajdan sonra tekrar istenmeyen bir gebelik yaşamak istemiyorsanız, doktorunuza danışarak hemen size uygun bir doğum kontrol metodu uygulamalısınız.

İlaçla gebeliğin sonlandırılması (Kürtaj İstanbul)

İlaçla gebeliğin sonlandırılması bazı durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Genellikle 5-6 hafta ve altındaki gebeliklerin sonlandırılmasında kullanılır. Bu ilaçların kullanımı özel izne tabidir ve hastahane dışında bir yerde kullanılmaz ve satılmaz. Doktorunuzun kontrolü altında uygulanmalıdır. Doz ve uygulama yöntemini doktorunuz belirler. Ağrı ile beraber kanama ile gebelik materyali atılır. İlacı birkaç seans tekrarlamak gerekebilir ve bazen içeriğin tamamen atılıp kanamanın bitmesi 1-2 haftayı bulabilir. Anestezi almak istemeyen ve alet ile kürtaj istanbul olmak istemeyen hastalar için uygulanabilir.

Kürtaj İstanbul Fiyatları 2021

Kürtaj fiyatları ücretinde birçok değişken vardır. Kullanılan ilaçlar, anestezinin şekli, gebeliğin büyüklüğü, işlemin yapılma yeri, kullanılan malzemelerin kalitesi fiyatı etkiler. Ödenen ücret sadece işlemi yapan doktorun değil, kullanılan ilaçların, hastane, kullanılan tıbbi malzeme ve genel anestezi ile yapılıyorsa anestezi doktorunun ücretini de kapsar. Ayrıca kürtaj yapılacak kişinin sağlık durumuna göre tetkik istemek gerekebilir.

Fiyattan çok daha önemli olan kürtaj işleminin sağlıklı koşullarda, steril (enfeksiyon mikrobunun olmadığı) aletler kullanılarak ve bu işlemi deneyimli, yetenekli bir doktorun yapmasıdır. Sonrasında da bilgi ihtiyacınız olduğunda kolayca ulaşabileceğiniz bir doktor olmalı.

Yapılan işlemin gizliliği ve işlemin detayları hakkında bilgilendirilmek çok önemlidir. Kliniğimizde gizlilik, en iyi ilaçların ve malzemenin kullanımı ve steriliteye büyük önem verilmektedir. Kliniğimizde yapılan işlem sonrası en geç yarım saat içinde adet dönemindeki gibi rutin hayatınıza geri dönebilirsiniz. Ayrıca ilk adet ile birlikte tekrar gebe kalma ihtimaliniz eskisi gibi olacağı için korunmayı ihmal etmemelisiniz.

Gizlilik taahhütnamesi;

Muayenehaneye başvuru nedeniniz ve size ait kaydedilen tüm bilgiler sizin yasal haklarınız kapsamında (TC Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği RG 01.08.1998 ,23420) tümüyle gizli tutulacaktır. Başka şahıslara hastalığınız, tedaviniz ve şikayetiniz hakkında bilgi verilmesi mümkün değildir.