Gebelikte Yapılan Aşılar Nelerdir?

Gebelikte Yapılan Aşılar Nelerdir?

Gebelikte Yapılan Aşılar Nelerdir?

Gebelikte (hamilelikte) yapılan aşılar: tüberküloz aşısı, tifo aşısı, rahim ağzı kanseri aşısı (HPV).

Tüberküloz Aşısı: BCG aşısı canlı attenue bakteri aşısıdır. Gebelikte Aşılama sonrası fetuste oluşan risk bilinmemektedir. Fakat canlı aşı olduğundan gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçiş ile ilgili yeterli veri yoktur.

Tifo aşısı:  Ölü bakteri aşıdır. Tifo ölüm riski fazla olan ağır bir enfeksiyondur.Aşının fetuse etkisi bilinmemektedir.gebeler aşı uzun süre temas ya da salgın durumunda önerilmektedir.Anne sütüne geçiş ile ilgili yeterli veri yoktur

Rahim ağzı kanser aşısı (HPV): Gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli veri olmaması sebebi ile gebe kadınlarda aşılanma yapılmamaktadır.

Gebelikte yapılan aşıları özetlersek:

  • Kızamık, kızamıkçık, kabakulak gibi canlı virüs aşıları hamilelikte yapılmaz
  • Sarı humma ve çocuk felci aşısı hastalık riski yüksek ise yapılmalıdır
  • İnaktif virüs aşıları, bakteri aşıları ve toksoidlerin gebelere veya fetuse zararları olmadığı halde, kuşkuları en aza indirmek için ilk 3 aydan sonra yapılmaldır
  • Serumların ise hamilelikte kullanımı ile ilgili hiçbir problem yoktur. Sadece alerji açısından dikkat edilmelidir.

Gebelikte yapılan aşılar

Gebelikte yapılan aşılar