Anne Kanından DNA (cell-free DNA / NIPT) Testi ve Fiyatı

Anne Kanından DNA (cell-free DNA / NIPT) Testi ve Fiyatı

Anne Kanından DNA (cell-free DNA / NIPT) Testi ve Fiyatı

Gebelerde gelişmekte olan fetüste özellikle kromozomal hastalıkların belirlenmesinde kullanılan prenatal tarama testidir.

Fetal DNA testi ne zaman yapılır?: Gebeliğin 10. haftasından itibaren kullanılabilir.

Fetal DNA testi nasıl yapılır?: Annenin dolaşımına geçen bebeğe ait hücre dışı DNA’ların (genetik kod) bulunması ve bunlardaki kromozomal yapının belli yöntemlerle incelenmesi esasına dayanır. Test anne kolundan kan alınarak yapılır .

Fetal DNA testi nerede yapılır?: Avrupa, A.B.D. ve şu anda ülkemizde de bulunan büyük laboratuvarlarda yapılmaktadır.

Fetal DNA testi kimlere yapılmalıdır?: Test 2’li,3’lü ve 4’lü testin riskli çıktığı durumlarda, 35 yaş üstü annelere, Down sendromu veya kromozomal problemli çocuk öyküsü olan anneler ve ultrasonografide olumsuz belirteçler (burun kemiği yokluğu, barsak parlaklığı, kalp kapak kaçağı vs.) görüldüğünde tercih edilir.

Sonuçlar ne zaman çıkar?: Sonuçlar ortalama 7-10 gün içinde belli olmaktadır.

Nelere bakılır?: Bu yöntemle özellikle Trizomi 21(Down sendromu),18, 13 ve X,Y cinsiyet kromozomlarına ait bazı problemler ve ailevi kalıtımsal bazı hastalıkların taranmasında kullanılmaktadır.

Fetal DNA testinin güvenilirliği nedir?: Güvenilirlikleri  %95 ile %98 oranında olmaktadır. Test birinci ve ikinci trimesterde kullanılan klasik tarama testlerinden (2’li, 3’lü test) daha güvenilirdir.

Güvenilirliğin azaldığı durumlar nelerdir?: Çoğul gebelikler, obese hastalar, donör yumurta ile oluşan gebeliklerde ve 10 haftanın altında azalmaktadır. Testin anne ve bebek sağlığı açısından herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

Testin sonucu olumsuz gelince ne yapılmalıdır?: Testin sonucu düşük risk veya yüksek risk olarak bildirilir. Sonuç normal ise başka bir teste ihtiyaç yoktur. Sonucun olumsuz gelmesi halinde girişimsel yöntemler (Koryon Villüs Örneklemesi veya Amniyosentez) kullanılarak doğrulanması gereklidir.