Anne Karnında Cerrahi Müdahale

Anne Karnında Cerrahi Müdahale

Anne Karnında Cerrahi Müdahale

Bazı problemlerin anne karnındaki  bebeğe veya plasentaya (bebeğin eşine) müdahale edilerek düzeltilme durumudur ve hayat kurtarıcıdır. Bunlardan en sık yapılanlarından kısaca bahsedersek;

İkizden İkize Transfüzyon Sendromu (TTTS)

Tek yumurta ikizlerinde (Monokoryonik Diamniyotik) %15-20 oranında görülen bir durumdur. Tek plasentadan beslenen iki bebeğe eşit kan dağılımı olmaması nedeni ile gelişir. Bebeklerden birine fazla kan giderken (alıcı bebek) diğerine az kan (verici bebek) gider. Bu durumda alıcı bebek irileşir, fazla suyu olur ve kalp yetmezliği sorunu ile karşı karşıyadır. Verici bebek ise az beslendiği için küçük kalır, suyu azalır, gelişme geriliği ve ölümle karşı karşıyadır. Yani her iki bebekte büyük risk altındadır.Genellikle erken gebelik haftalarında ortaya çıkar, 28. Haftadan önce gelişenleri kendi haline bırakırsak bebeklerin yaşama şansı en fazla %25-40 civarındadır.3 tedavi yöntemi vardır;

  1. Amniyodrenaj: Suyu fazla olan bebekten amniyosentez yapar gibi girilerek belli aralıklar ile amniyon mayi boşaltılır. Böylece her iki bebek üzerindeki olumsuz etki azaltılmaya çalışılır. Erken doğum ihtimali azalır ve küçük bebeğe giden kan akımı artar.
  2. Kord Koagülasyonu: Bebeklerden bazen birinin durumu çok kötü olabilmektedir. Bu durumda lazer ile veya radyofrekans kullanılarak kötü durumdaki bebeğin göbek kordonu koagüle edilir. Böylece diğer bebeğe yaşam şansı verilmiş olur. İşlem ultrasonografi eşliğinde yine sterilizasyona dikkat edilerek yapılır.
  3. Plasental Ablazyon: Steril şartlarda ultrasonografi eşliğinde kamera kullanılarak keseye girilir ve plasenta boylu boyunca incelenerek her iki bebeğe giden damar şantları bulunur. Daha sonra laser yardımı ile bu damarlar koagüle edilerek bağlantıları kesilir ve böylece bebeklere giden damarlar ayrılır ve her iki bebeğin eşit olarak beslenmesi sağlanır. İşlem sonrası en az bir bebeğin canlı doğma ihtimali %70-80 iki bebeğin canlı doğma ihtimali ise %40-60 civarındadır. İşleme bağlı bebeklerin kalbinin durması, su gelmesi, erken doğum olması gibi sorunlar olabilir.

Fetal Redüksiyon (Bebek sayısının azaltılması)

Çoğul gebeliklerdeki embriyo sayısının 10-13. Haftalarda 2 veya teke indirilme işlemidir. İşlem ultrasonografi altında; varsa problemi olan bebeğe yoksa ulaşılabilirliği kolay olan bebeğin kalbine iğne yardımı ile KCL (potasyum klorür) vererek kalbi durdurma işlemidir. Üçüz ve üstü gebeliklerde tercih edilir. Çünkü kendi haline bırakılırsa üçüz gebeliklerin %25’ 32 haftanın altında %10’u ise 1000 gr altında doğmaktadırlar. Dördüz ve üstü gebeliklerde bu durum daha vahimdir. Prematür doğan bebeklerin yaşama ve sağlıklı olma ihtimali düşükken  cerebral palsy, görme bozuklukları, mental ve fiziksel sorunlar olma ihtimali ise çok yüksektir. Bu nedenle gebelik sayısı iki veya tek bebeğe indirilmesi önerilmektedir.

Anne Karnında Kan Transfüzyonu

Kan uyuşmazlığı nedeni ile etkilenen veya bazı kan hastalıkları nedeni ile anemi (kansızlık) gelişen bebeklere anne karnında kan verilmesi işlemidir. Ultrasonografi eşliğinde sterilizasyona dikkat ederek bir iğne yardımı ile göbek kordonuna girilerek kan alınır. Alınan kan incelenip kansızlığın düzeyi ve ne kadar kan verileceği hesaplandıktan sonra göbek kordonundaki damardan kan verilir.%1-2 ihtimal ile fetal ölüm, düşük oranı vardır. Kan transfüzyonu birkaç kere yapılabilir.