Gebelik Tanı Testleri ve Takibi

Gebelik Tanı Testleri ve Takibi

Gebelik Tanı Testleri ve Takibi

Gebelik testleri, idrardan ve kandan yapılabilir.

Nihayet beklediğiniz şey oldu, adetiniz gecikti. Önemli soruyu kendi kendinize sordunuz. HAMİLEMİYİM ACABA?

Gebelik ardışık bir sıralama içinde gerçekleşen, çok sayıda değişikliği içinde barındıran bir dönemi kapsar.Gebelik esnasında ortaya çıkan bu değişiklikleri bilmek, anne adayı için günlerin daha az stresli geçmesini sağlayacaktır. Akılda tutulması gereken; anneliğin eş, anne-baba, akrabalar ve arkadaşlarla olan ilişkilerde ciddi değişimlere neden olacağıdır. Her şeyin kitaplarda yazdığı şekilde mükemmel olması beklenmemelidir. Hiçbir çocuk sahibi olma deneyimi, beklenenleri tam olarak karşılamaz. Ancak doğan her bebek annesi ve ailesi için yaşam boyu sürecek bir mutluluğun habercisi olacaktır.

İdrardan yapılan gebelik testleri

Hamile olduğundan şüphelenen ve adet gecikmesi yaşayan pek çok kadın eczaneden kolayca temin ettiği gebelik testi ile hamile olup olmadığını öğrenmeye çalışır. Bu hem son derece ucuz, hem kolay hem de özel bir yöntemdir. Özeldir çünkü testi uygulayan kadından başka kimse sonucu bilemez. Pek çok kadın için bu önemli bir özelliktir. Kadın hamile olup olmadığını herkesten önce öğrenmek ve bu özel anı doyasıya yaşamak ister. Tam tersi şekilde istenmeyen bir gebelikten korkan kadın da hamileliğinin başkaları tarafından bilinmesini istemeyebilir.

‘Home Pregnancy Test ‘ ( HPT ) olarak adlandırılan bu yararlı kitler her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Yanlış pozitif ya da yanlış negatif sonuçlar kişide hem psikolojik hem de fiziksel travmaya neden olabilir.

Bir gebelik oluştuğunda herhangi bir testin bu gebeliği saptayabilmesi için hCG adı verilen hormonun varlığı şarttır. hCG yalnızca gebelikte salgılanan bir hormondur ve salgılanabilmesi için döllenmiş yumurtanın blastokist aşamasına ulaşıp rahim içine yerleşmesi gerekir. Bu süre döllenmeden sonraki 6-10. günlere denk gelir. hCG salgılanması ise 9. gün civarında başlar. Hormon kanda izlenir, ancak idrarda atılması ve belli bir düzeye gelmesi zaman alacaktır. Bu sebeple erken yapılan idrar testleri yanlış negatif sonuç verebilir. Evde yapılan gebelik testleri tarama testleri olarak kabul edilmelidir. Adetiniz iki hafta geciktiyse, doğruluk oranı % 100’e yaklaşır. Adetin gecikmesinden 10 gün sonra yapıldıklarında doğruluk oranı % 95 civarındadır. Yanlış pozitif sonuç ise daha nadir görülen bir durumdur. Bazen idrardaki başka bir hormonla çapraz reaksiyon sonucu olabilir.

İnfertilite tedavilerinde yumurta çatlatmak amacıyla yapılan hCG enjeksiyonları sonrasında yanlış pozitif sonuçlar olabilir. Bu nedenle test son hCG enjeksiyonundan 10-14 gün sonra yapılmalıdır.

Kandan yapılan gebelik testleri

Gebelik oluştuktan sonra bu gebelik ürünü hCG adı verilen bir hormon salgılar. Bu hormonun bir alt ünitesine bhCG adı verilmektedir. Bu hormon döllenmeden bir hafta sonra kanda normalde olduğu düzeyin üstüne çıkmaya başlar. Normal bhCG seviyesi 0-10 mIU/ml’dir. Seviyenin 10’dan yüksek olması gebelik lehinedir. Kandan gebelik testi ile adet gününüz geçmeden bile gebe olup olmadığınızı anlamak mümkündür. Yalnız unutmamanız gereken bir konu gebelik testinin pozitif olması gebe olduğunuzu gösterir ama bu gebeliğin normal ve sağlıklı olduğunu göstermez. Dış gebelik, Mol gebeliği ( Üzüm Gebeliği ) veya bhCG salgılayan bazı tümörlerde de kandan gebelik testi pozitif sonuç verecektir.

Her türlü adet gecikmesi mutlaka değerlendirilmesi gereken önemli bir durumdur. Testin negatif çıkması durumunda eğer adet kanamanız başlamadıysa mutlaka doktorunuzla görüşmelisiniz. Bu durum istenmeyen bir gebelikse, bir an önce teşhis edilmeli ve yasal tahliye sınırı aşılmadan kürtaj yapılmalıdır.

Testin pozitif olması durumunda gebeliğin varlığını ve normal yerleşimli olduğunu teyit etmek ve yukarıda bahsedilen sorunları ekarte etmek gerekmektedir.

TEBRİKLER: HAMİLESİNİZ…..