Koryon Villus Örneklemesi (CVS) Nedir?

Koryon Villus Örneklemesi (CVS) Nedir?

Koryon Villus Örneklemesi (CVS) Nedir?

CVS 11-14. gebelik haftalarında bebeğin eşinden (plasenta) ultrason eşliğinde ince bir iğne yardımı ile örnek alma işlemidir. Poliklinik şartlarında ultrason eşliğinde yapılır. Ortalama 15-30 dk  içinde prosedür tamamlanır.

Kromozomal hastalıkların tespiti için kullanılır.%99,5 güvenilirlikle sonuç verir ve bir tanı testidir.

Erken dönem sonuçlar 1-2 gün içinde kesin sonuçlar 2-3 hafta içinde elde edilir. 11-14. Haftalarda yapıldığı ve 2-3 hafta içinde kesin bilgi verdiği için  gebeliğin sonlandırılma ihtimali olan durumlarda gebelik daha fazla ilerlemeden bize kesin sonuç alma ve karar verme olanağı sağlamaktadır.

Düşük, gebeliğin kaybı, enfeksiyon gibi bazı riskleri vardır ancak bunlar çok nadir (%0,1-2) olarak görülmektedir. İşlemden sonraki 72 saat içinde kramp tarzında ağrı, 38 0C üzerinde ateş, su gelmesi veya kanama olması durumunda doktorunuza danışmanız uygun olacaktır.

Kimlere yapılır?

 • İkili testi veya cell-free DNA testi riski yüksek olanlara
 • Ultrasonda bebekte anomali saptanması veya down sendromunu destekler bulguların izlenmesi
 • Daha önce kromozom anomalisi bulunan bebek doğurmuş olanlar
 • Anne ve baba adayında risk oluşturacak kromozom anomalisi taşıyanlara
 • Yakın akrabalarında kromozom anomalisi öyküsü bulunanlar
 • Anne ve baba adayının ailesinde genetik geçişi olan kalıtsal hastalık öyküsü bulunanlar ( örn: hemifili, akdeniz anemisi, kas hastalıkları, metabolik hastalıklar vs. )
 • Tekrarlayan düşük öyküsü bulunanlar

Riskleri nelerdir?

 • Erken sıvı gelmesi
 • Erken doğum tehdidi veya düşük
 • Kanama
 • Enfeksiyon
 • Bebeğin anne karnında ölümü

Bu problemlerin görülme ihtimali % 0.5-1 civarındadır. Tecrübeli ellerde çok daha düşük olacaktır.

CVS sonucum da problem olduğu tespit edildi, ne yapacağız?

CVS sonucunda bebeğinizde yaşamla bağdaşmayacak bir problem tespit edildiyse bebeğiniz henüz 14-16 haftanın altındadır, üç hekimden oluşan sağlık kurulu kararı ve anne babanın izin ve onayıyla bebeğiniz düşük yaptırılabilmektedir. Anne baba bunu istememe hakkına sahiptir. Bu durumda gebelik devam eder.