Gebelik Hesaplaması

Gebelik Hesaplaması

Gebelik Hesaplaması

Gebelik hesaplamasında, gebeliğin başlangıcı olarak gebe kalınan tahmini ilişkinin olduğu gün değil, son adet kanamasının ilk günü (SAT) kabul edilir. Bu durumda kanamanızın başladığı gün istatistiksel anlamda gebeliğiniz başlamıştır. Bu şekilde hesaplandığında insanlarda gebelik 280 gün yani 40 haftadır.

Gebelik üç bölümde takip edilir:

1. Trimester (ilk 12 hafta)

2. Trimester (13-27. haftalar)

3. Trimester (28-40.haftalar arası)’dır.

Kaç aylık gebeyim?

Gebelik zamanınızın hesaplanmasında, gebeliğin başlangıcı olarak son adetinizin ilk günü kabul edilir. Evet o gün henüz gebe değilsiniz ama tüm dünyada aynı şekilde hesaplanması ve beynelminel olması açısından belirgin ve sabit bir tarihe ihtiyaç olduğundan böyle kabul edilmiştir. Gebelik biz hekimlere göre 40 haftadır, siz hastalarımıza göre ise 9 ay. Bu durumda gebelik 36 hafta olmalı (9×4=36 hafta) veya hekimlere göre hesaplarsak 10 ay (40:4=10 ay) Bu farklılık neden oluyor?? Çünkü 1 ay 4 hafta ama (7×4=28) 28 gün değil, her ayın 30 veya 31 gün olmasını hesaplarsak her aydan artan 2 ve 3 günleri toplarsak sonunda gebelik 40 hafta olmaktadır. Bu nedenle biz hekimler ay terimi yerine haftayı kullanmayı tercih ederiz.

Gebelik haftası hesaplama

gebelik haftası hesaplama